เปิดโลกใบใหม่… “Xponential Academy”

เปิดโลกใบใหม่… “Xponential Academy”

สร้างพลังบวก เติมเต็มศักยภาพในตัว​คุณ​  เพราะโลกใบใหม่ไม่มีวันเหมือนเดิม โลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว อย่ารอให้โลกเปลี่ยนเรา หรือเราเป็นคนเปลี่ยนโลก หากไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ต้องยอมรับ ปรับตัว และ พร้อมรับมือกับอนาคตนำพาสู่เป้าหมายของชีวิต  บนความแตกต่างของทั้ง 2  ขั้ว แต่มีจุดตัดร่วมกันเป็นแกนเอ็กซ์ (X) ของสองไดเร็คเตอร์ ภัทร จึงกานต์กุล และ เข็ม-กฤตธีรา อินพรวิจิตร ที่พร้อมจะเชื่อมพลังสู่  Xponential Academy  สถาบันสร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีพลังบวก  ปลดล็อคศักยภาพ และกระตุ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม กับ SUV และ วิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันระดับโลก (ILG)                                    ภัทร จึงกานต์กุล ผู้อำนวยการ Xponential Academy กล่าวว่า ทุกคนมีความแตกต่าง มีหยิน-หยาง มีศาสตร์และศิลป์ สมดุลของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

 ทุกคนมีคุณค่ามากกว่าที่คุณคิด และเมื่อเรามีความเชื่อและเห็นคุณค่าในตัวเองและคนอื่น มันจะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างได้ ท้ายสุดเราอยากจะส่งผ่านพลังไปถึงทุกคน แล้วทำให้รู้สึกว่าชีวิตได้ค้นพบแล้ว เป็นความตั้งใจจริง อยากให้ทุกคนได้สัมผัสในความเป็น ‘ X ’ ของแต่ละคน       

                            กฤตธีรา อินพรวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ Xponential Academy บอกเล่าว่า ‘ X ’ คือ หลักสูตร ที่จะช่วยนำทางให้คุณปลดล็อกและค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวตนคุณ ผ่านรูปแบบกิจกรรม เวิร์คช็อป และวิทยากร (Speaker) ที่เราคัดสรรมาแล้ว พร้อมที่จะทำให้คุณค่อยๆ เริ่มค้นพบการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆ สมดุล และเป็นธรรมชาติ     

                                               เราเชื่อว่า X มีอยู่ในทุกคน  Speaker จะดึงพลังของคุณแล้วขยายความเป็น Xponential ออกมา เพื่อให้คนในคลาสเรียนได้สัมผัสตรงนี้ตรงๆ และอยากให้ทุกคนได้ค้นพบ X  ในตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน คุณอาจจะเป็นคนที่ทุกอย่างเฟอร์เฟ็คท์อยู่แล้วก็ได้ แต่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใคร คุณมี Xponential แน่นอน           

        รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และ ประธานโครงการ Xponential Academy กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสยาม เป็น 1 ใน 2 สถาบันการศึกษาของประเทศไทยที่เป็นภาคี Harvard’ s MOC Affliate Network อย่างเป็นทางการ  โดย Harvard’ s MOC (Microeconomics of Competitiveness) ก่อตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ไมเคิล พอร์เตอร์ และคณาจารย์ที่ Harvard Institute for Strategy and Competitiveness ซึ่งตั้งใจออกแบบให้นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด และเป็น Platform ให้สถาบันการศึกษาต่างๆ อีกด้วย             หลักสูตร X จะเป็นการเรียนรู้รูปแบบ  X periment : การนำความรู้จาก Module  1 + 2 มาทดลอง ปฎิบัติจริงในรูปแบบของการทำโปร์เจ็คท์ในสภาพแวดล้อมที่มีการลองผิดลองถูกได้เต็มที่ เพื่อผลักดันความคิดนอกกรอบความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง / X change :  หลังจากค้นพบตัวเองแล้ว ผู้เข้าร่วมจะเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบของ Panel Discussion Debate และ Case Study  และ X plore :  ค้นพบตัวเองและสิ่งใหม่ๆ ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การทำ Design Thinking Workshop ที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์แบบไร้กรอบจากหลักสูตรของฟินแลนด์ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าประสบความสำเร็จที่สุดในโลก, เรียนรู้ประสบการณ์ระดับ World – Class จาก Harvard’ s MOC ในยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพเชิงการแข่งขันระดับสากล,  Positive Thinking

 

เรียนรู้จิตวิทยาในการสร้างโอกาสเชิงบวก เพื่อสร้างบริบทใหม่ๆ และสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ และ Co-Creating Thailand สะท้อนให้เห็นแนวคิดว่าประเทศไทยจะไปต่อได้อย่างไร ประเทศจะเดินทางไปในทิศทางไหน และในฐานะคนไทยที่มีศักยภาพ เป็น change agent ของประเทศได้                                         นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเปิดโลกมุมมองใหม่ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ เช่น เรียนรู้แนวคิดวัฒนธรรม New Corporate Start Up ที่เน้นการสร้าง Productivity ให้กับองค์กรได้จริง, การคืนคนดีสู่สังคมได้ด้วยสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ทั้งการผสมผสานศิลปะและการชีวิตอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างไร เป็นต้น  และเมื่อจบหลักสูตรจะได้ Certificate จาก Harvard’s MOC เป็นหลักสูตรเดียวที่ได้                                มาร่วมเดินทางค้นหาพลังบวกในตัวคุณ ก้าวสู่โลกใบใหม่ไปด้วยกันกับ ‘Xponential’  หลักสูตรระดับประเทศด้วยหลากหลายวิทยากรและผู้เรียนระดับประเทศ ในการยกระดับนักบริหาร เพื่อปลดล็อคศักยภาพและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง โดยนวัตกรรมและกลุ่มคนมีพลัง ด้วยความเชื่อว่า กลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน สามารถรวมเป็นหนึ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  โดยมี Speaker ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจากหลากหลายสาขาที่พร้อมจะร่วมแบ่งปันจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต อาทิ กรณ์ จาติกวณิช, ชัชชาติ สุทธิพันธุ์ (พบกับเรื่องราว Co-Creating Thailand), ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมฯ), ทิชา ณ นคร แห่งบ้านกาญจนา, อลิสา โลหิตนาวี, จุฑาศรี คูวินิชกุล, ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์, ชมพู่-ภัทราวรรณ พานิชชา และพลาดไม่ได้กับผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking จากสิงคโปร์ และ ผู้เชี่ยวชาญจาก Harvard’s  MOC ที่บินมาเพื่อร่วมค้นหาพลังบวกที่มีอยู่ในตัวคุณสู่ Xponential         ด้วยหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ เหล่าคนดังผู้มีชื่อเสียงทั้งผู้นำ-นักธุรกิจยุคใหม่ เซเลบริตี้ และนักแสดงไม่ยอมตกเทรนด์ เข้าร่วมเปิดโลกใบใหม่มากมาย อาทิ พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชภาคย์, พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด, น.อ.ชัยรัตน์ ศรไชย, ดร.ไกรสิน โตทับเที่ยง, มล. ภาสันต์ สวัสดิวัฒน์, ดร.ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, สุพัตรา จิราธิวัฒน์, ฤภพ ชินวัตร, อภินรา ศรีกาญจนา, อุษณา มหากิจศิริ, เอกภัทร พรประภา, วรวัฒน์ สภาวสุ, ศรัณย์ ชัยปาณี, ณดล ชัยปาณี, วิกกี้-สุนิสา เจทท์, ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์, วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์, ปราง-กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกร และ ได๋-ไดอาน่า จงจินตนาการ เป็นต้น

ช้าไม่ได้แล้ว!  หากสนใจพร้อมจะก้าวสู่โลกใบใหม่กับเรื่องราว มุมมอง และจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเหล่าคนพันธุ์ X พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่และร่วมค้นหาความเป็น Xponential ในตัวคุณ  ขอเชิญมาเริ่มสตาร์ททุกวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2562 สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.XbySUV.com / www.facebook.com/xbysuv หรือ โทร.ด่วนที่  081 905 3737 (เมธาวี), 097 006 4504 (พิรวรรณ)

#XbySUV #XAcademy  #WisdomWithin