นมธ.รุ่นที่ 14 มอบเงินให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นมธ.รุ่นที่ 14 มอบเงินให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ประธานรุ่นหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่นที่ 14) มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ เป็นผู้รับมอบ ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี