กันยายน 23, 2019

Asia Connext

Thailand News Agency

คณะบางกอกซิตี้บัลเลต์และบริษัทบีกริม เปิดการแสดง BCB DANCE COLLECTION 2019

คณะบางกอกซิตี้บัลเลต์และบริษัทบีกริม เปิดการแสดง BCB DANCE COLLECTION 2019: The Contemporary Dance Performance with James Pett Presented by B.Grimm

ซึ่งการจัดการแสดงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเต้นไทยได้ร่วมงานกับศิลปินต่างชาติ ได้เรียนรู้กระบวนการคิด การทำงาน การออกแบบท่าเต้น รวมไปถึงเทคนิคการเต้นใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการตนเองในฐานะนักเต้นและยังสามารถเผยแพร่ความรู้และทักษะเหล่านั้นต่อนักเรียน หรือนักเต้นรุ่นต่อไป นอกจากนี้การแสดงครั้งนี้ยังมุ่งเน้นให้พื้นที่กับศิลปินนักเต้นไทยให้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการคิดและการออกแบบท่าเต้นใหม่ๆ รวมไปไปถึงแลกเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยร่วมกัน

โดยเปิดการแสดงขึ้นที่ Bangkok Art and Culture Center ในวันที่ 26 ตุลาคม 2019 เวลา 14:00 และ 19:00
และ วันที่ 27 ตุลาคม 2019 เวลา 19:00 บัตรราคา 650 สำหรับบุคคลทั่วไป 450 สำหรับนักเรียนนักศึกษา
.