บรรยากาศ การเรียนการสอน

โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2552 หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข มีนักเรียนจบหลักสูตรแล้วมากกว่าพันคน เป้าหมายหลักคือการป้อนบุคลากรมืออาชีพให้กับโอเอซิสสปาทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก​ ทั้งชาวไทย​และต่าง​ชาติ​  เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจสปา มากกว่า 10 หลักสูตร ทั้งการอบรมระยะสั้นและการอบรมระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในธุรกิจสปา อาทิ เบลเยียม จีน ไต้หวัน นอกจากนี้ โรงเรียนโอเอซิสสปาไทยยังได้เซ็นสัญญากับโรงเรียนสายอาชีพ JCFL จากโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นำนักเรียนญี่ปุ่นมาเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่โรงเรียนอีกด้วย