The Boss 90 The Ultimate Leader แน่นด้วยสาระและเน็ตเวิร์ค

The Boss 90
The Ultimate Leader

หลักสูตรที่แน่นด้วยสาระ และแข็งแกร่งด้วยเน็ตเวิร์ค…The Boss 90: the Ultimate Leader สมาชิก The Boss 90 เริ่มเรียนครั้งแรก ในหัวข้อ” Boss Vision ” ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านกระบวนการศึกษาและถอดบทเรียน Buriram Model เพื่อเรียนรู้วิสัยทัศน์ ของผู้นำเมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์​ ​2563​ ที่ผ่านมา

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม, ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ และ คุณณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์​ เป็นผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์ และมุมมองแก่สมาชิกของหลักสูตร​ ณ โรงแรมโมดีนา บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์