พิธีลงนามบนใบพัดกังหันลม “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม”

พิธีลงนามบนใบพัดกังหันลม “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม”

ชุมชนคึกคัก! “วินชัย” จัดพิธีลงนามบนใบพัดกังหันลม “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” โครงการทุ่งกังหันลม จ.มุกดาหาร บริษัท วินชัย จำกัด ผู้บริหารโครงการทุ่งกังหันลม “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีลงนามบนใบพัดกังหันลม

โดยได้รับเกียรติจาก “พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย “นายสุวิทย์ จันทร์หวร” รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตัวแทนและหัวหน้าชุมชนรอบรัศมี 3 กิโลเมตร นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานกรรมการ บริษัท วินชัย จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการฯ มีขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ใช้กังหันลมของแบรนด์เวสทัส (Vestas) ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวนทั้งสิ้น 13 ต้น ซึ่งแต่ละต้นมีกำลังการผลิต 3.45 เมกะวัตต์ มีขนาดความสูงของเสาถึง 162 เมตร และมีใบพัดที่มีขนาดความยาว 68 เมตร ถือเป็นกังหันลมที่มีความสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกำลังลมที่ต่ำในประเทศไทย

ทั้งนี้โครงการฯ พร้อมที่จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ หรือ (COD) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการฯ ปัจจุบันโครงการทุ่งกังหันลม “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 85% จึงได้จัดพิธีลงนามบนใบพัดกังหันลมขึ้นเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการฯ โดยใบพัดดังกล่าวจะถูกนำขึ้นไปติดตั้งบนกังหันลมหมายเลข 8 ของโครงการ “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” พร้อมกันนี้เรายังได้สนับสนุนร่วมมือกับทางจังหวัด พัฒนาโครงการฯให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตกรและชุมชมโดยรอบเพิ่มมากขึ้น

โดยการดำเนินการจะอยู่บนพื้นฐานและข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นสำคัญ ตามที่ภาครัฐกำหนด” ทางด้าน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวนอกเหนือ จากจะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงด้านพลังงานแล้ว การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จะก่อให้เกิดการพัฒนา สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ให้แก่ประชาชนโดยรอบ ซึ่งจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม ทำให้ราษฎรและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนอีกด้วย”