วว. เตรียมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายอย่างเป็นทางการ

วว. เตรียมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายอย่างเป็นทางการ

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จะเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562   ณ อาคารศูนย์ความเป็ นเลิศด้านสาหร่าย    เพื่อเป็นแหล่งวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการให้บริการ ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กแก่ ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตร ด้านอาหาร เภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอาง สิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านพลังงาน   
พร้อมเปิดบ้านพาสื่อมวลชน เยี่ยมชมอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย และ Outdoor Facility  และในช่วงบ่าย จัดเป็นงานเสวนาวิชาการด้านสาหร่ายในระดับนานาชาติ โดยมีผู้ร่วมเสวนา  รศ.ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ ประธานชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย,   ดร. กันย์ กังวานสายชล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลจิบา จำกัด, คุณมามิโกะ ไซโต้ บริษัท ไอเอชไอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ ดร. โสภณ สิริศรัทรา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย

 งานจัดขึ้น ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   คลองหลวง ปทุมธานี