ฉลอง 14 ปี “กรีน ลาเท็กซ์ “

ฉลอง 14 ปี “กรีน ลาเท็กซ์ “

14 ปี แห่งความสำเร็จ บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นอนและหมอนยางพาราธรรมชาติคุณภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดงาน 14 ปี แห่งความสำเร็จของ กรีนลาเท็กซ์” โดยมี      คุณกัณฑ์กณัฐ แสนสุกวิหิรัญ (ที่3จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ร่วมแถลงถึงแผนธุรกิจปี 2562  และโครงการขยายฐานการผลิต New Factory อย่างยิ่งใหญ่ ณห้อง Social Room 1 ชั้น 7 โรงแรม โซ โซฟิเทล เเบงคอก